تلگرام ، ازنمونه نرم افزارهای بسیار شایع و مرسومی است که بر اساس آمار منتشر شده در برخی رسانه‌ها، حدود 80 درصد از کاربرانش را ایرانیان تشکیل داده‌اند،فناوری نوینی که علیرغم آسیب‌ها و مخاطراتی که در پی داشته،حاوی محاسن و ثمراتی نیز بوده است.
تلگرام،نرم افزار تلگرام،تلگرام فارسی،تلگرذام ایرانی،تلگرام،

ادامه مطلب
منبع : مجله ویترینودستاوردهای تلگرام برای جامعه ایرانی چه بوده است // فرصت یا تهدید؟ منبع : دستاوردهای تلگرام برای جامعه ایرانی چه بوده است // فرصت یا تهدید؟
برچسب ها :